Stimate client,
In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in procesul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si in legatura cu libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

GDPR intareste vechea legislatie si o uniformizeaza la nivelul tuturor tarilor din UE. In Romania, exista in prezent Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, ale carei prevederi au fost aplicate deja de Smith&Smith In documentele, trimiterile la Legea 677/2001 vor fi inlocuite cu mentiuni privind GDPR.

Din acest motiv, Conditiile generale de Afaceri Smith&Smith au fost actualizate in sectiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal.


CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare ( CNP) , date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.


CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.


CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CAROR DATE POT FI PRELUCRATE:

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Smith&Smith apartin urmatoarelor categorii de persoane fizice: client in calitatea sa de beneficiar, ordonator sau titular de cont de plati (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai clientului, imputernicitii pe cont, beneficiarii reali.


DE CE PRELUCREAZA SMITH&SMITH DATE CU CARACTER PERSONAL:

Smith&Smith prelucreaza date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale in materie de cunoastere a clientelei si de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, dar si pentru a respecta prevederile contractelor incheiate cu clientii nostri titulari de cont de plati. De asemenea, atunci cand deveniti clientul Smith&Smith sau cand folositi serviciile Smith&Smith , numai ulterior in baza consimtamantului exprimat, veti putea primi comunicari prin care ne facem cunoscute ofertele.


CATRE CINE POATE DEZVALUI SMITH&SMITH DATELE CU CARACTER PERSONAL SI IN CE TARI POATE TRANSFERA ACESTE DATE:

Smith&Smith poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: clientilor si imputernicitilor acestora, reprezentantilor Smith&Smith, partenerilor contractuali ai Smith&Smith, autoritatilor judecatoresti, autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale, oricarei alte autoritati abilitate sa solicite dezvaluirea de date cu caracter personal.

De asemenea, poate sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal ( nume, prenume, numar de telefon, data nasterii ) in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE, cat si in afara UE/SEE, transferul acestor date este in scopul indeplinirii obligatiilor legale in materie de cunoastere a clientelei si de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.


CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CALITATE DE CLIENT SMITH&SMITH:

DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre Smith&Smith;

DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la Smith&Smith confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Smith&Smith catre alt partener in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL - dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal

In baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa SC SMITH&SMITH S.R.L sau in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor : Bucureşti, str. George Georgescu nr.10 – intrare prin Justitiei 54, sector 4, cod postal 040131, adresa de email : protectiadatelor@smith-smith.ro, telefon 0759.034.844, clienţii pot trimite orice cerere pentru furnizarea de date cu caracter personal sau isi pot exercita, în mod gratuit oricare din drepturile mai sus mentionate.

De asemenea, ne poti suna oricand si cere mai multe detalii la numerele de contact mentionate mai sus.

Refuzul dumneavoastra privind prelucrare si stocarea datelor cu caracter personal, precum si refuzul de a prezenta actul de identitate si/ sau scanarea acestuia, dupa caz, duce la imposibilitatea Smith&Smith de a procesa tranzactia dumneavoastra.