RIA UPDATE despre serviciile de plata in Ucraina
Situația din Ucraina este critică, cu toate acestea:
Toate băncile sunt deschise și au numerar în zonele în care nu există amenințări la adresa vieții umane. Cu toate acestea, unele sucursale, este posibil ca monedele EUR și USD să nu fie disponibile
PrivatBank are jur de 7k ATM-uri și chioșcuri de plată 12K unde clientul poate colecta numerarul
Următoarele bănci au acces la internet banking și aproximativ 60% din toate tranzacțiile trimise in Ucraina sunt plătite prin aceste canale la distanță:
Universalbank | Aplicația mobilă Monobank celebra Neobank ucraineană cu aproape 5,5 milioane de utilizatori
Aplicația mobilă Oschad 24/7 – aplicație mobilă a Băncii de Economii de Stat din Ucraina (a 2-a cea mai mare bancă de stat)
Aplicația mobilă ABank24 – aplicația mobilă a A-Bank, sub-corespondent RIA
Aplicația mobilă Privatbank Privat24 Web-banking Banca Națională a Ucrainei va menține băncile și instituțiile de plăți active în toate teritoriile controlate de guvernul ucrainean. Transferul de fonduri din Ucraina pe coridoarele Rusia- Ucraina, Ucraina-Rusia, Belarus-Ucraina, Ucraina-Belarus a fost suspendatin baza Decretului Băncii Naționale a Ucrainei.

RIA UPDATE Ukraine Payout service The situation in Ukraine is critical, however:
All banks are opened and have cash in the areas where there is no threats to human life. However in some branches EUR and USD currencies may not be available PrivatBank has around 7k ATMs and 12K payment kiosks where customer may collect the cash The following banks has internet banking access and approximative 60% of all transactions sent to Ukraine is paid by these remote channels: Universalbank | Monobank mobile app – famous Ukrainian Neobank with almost 5.5 mln users Oschad 24/7 mobile app – mobile app of State Savings Bank of Ukraine (2nd biggest gov bank) ABank24 mobile app – mobile app of A-Bank, our sub-correspondent Privatbank Mobile App Privat24 Web-banking To highlight, National Bank of Ukraine will keep banks and payments institution active in all territories controlled by Ukrainian government. Sending from Ukraine was suspended based on Decree from National Bank of Ukraine. Corridors Russia- Ukraine, Ukraine-Russia, Belarus-Ukraine, Ukraine-Belarus are suspended

RIA ОНОВЛЕННЯ Україна Послуга виплати Ситуація в Україні критична, проте: Всі банки відкриті і мають готівку в тих областях, де немає загрози життю людини. Однак у деяких відділеннях валюти EUR та USD можуть бути недоступні. ПриватБанк має близько 7k банкоматів та платіжних кіосків 12K, де клієнт може збирати готівку Доступ до інтернет-банкінгу мають наступні банки, а приблизно 60% всіх операцій, що відправляються в Україну, оплачуються наступними дистанційними каналами: | Універсалбанку Мобільний додаток Monobank – відомий український Необанк з майже 5,5 млн користувачів Мобільний додаток «Ощад 24/7» – мобільний додаток Державного ощадного банку України (2-й найбільший gov bank) Мобільний додаток ABank24 – мобільний додаток А-Банку, нашого суб-кореспондента Мобільний додаток Приватбанку Приват24 Веб-банкінг
Національний банк України підтримуватиме діяльність банків та платіжних установ на всіх територіях, контрольованих українським урядом. Відправлення з України призупинено на підставі Постанови Національного банку України. Коридори Росія- Україна, Україна-Росія, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь призупинені
+

Romania EXPRESS si Moldova EXPRESS

Transfer de bani rapid intre agentiile SMITH & SMITH din Romania si agentiile Victoriabank din R.Moldova. Tarife incepand cu numai 5 lei respectiv 3 euro.

Detalii
+
Stiri