Termeni si conditii

I. REGULI GENERALE

In contexul implementarii Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13.11.2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, SMITH&SMITH SRL este institutie de plata care presteaza cu titlu profesional servicii de plata in conformitate cu prevederile art.8 din OUG 113/2009 privind serviciile de plata, fiind autorizata de BNR pe data de 28.04.2011 si inscrisa in Registrul Institutiilor de Plata cu Nr. IP-006.
Prezentele Conditii Generale de Afaceri, alaturi de legislatia in vigoare, reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, precum si de reglementarile interne, uzantele si practicile Institutiei de Plata interne si internationale stabilesc cadrul juridic general in care se va desfasura relatia dintre Institutia de Plata Smith&Smith (denumita in continuare „Institutie de Plata”) si fiecare dintre clientii sai (denumiti in continuare, individual, „Client”), relatie derivand din deschiderea si operarea conturilor, inclusiv dar nelimitativ a conturilor de plati, de catre Client si din furnizarea oricaror servicii de plata specifice.
Conditiile Generale de Afaceri vor guverna raporturile dintre Institutia de Plata si Client, fiind completate, dupa caz, cu dispozitiile specifice fiecarui tip de serviciu prevazute in fiecare contract/document incheiat intre cele doua parti.
Institutia de Plata isi rezerva dreptul de a nu intra in relatie cu clienti care primesc/trimit tranzactii din/ catre tari aflate pe lista tarilor cu risc de terorism si tari aflate sub sanctiuni internationale. Lista proprie interna cu tarile care prezinta un potential risc de terorism este realizata avand in vedere listele persoanelor fizice sau juridice suspecte pentru savarsirea sau finantarea actelor de terorism date publicitatii de Guvernul Romaniei dar si actualizarea listei cu tarile ce prezinta risc ridicat de spalare de bani si potential risc de terorism, lista data publicitatii de catre organisme interguvernamentale ale caror obiectiv este dezvoltarea si promovarea de politici pentru combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, atat la nivel national cat si international.
Toate formularele standardizate si orice alte documente semnate de Institutia de Plata si de Client se completeaza automat cu prezentele Conditii Generale de Afaceri, indiferent daca, aceste formulare standardizate sau documente, mentioneaza sau nu in mod expres prezentele Conditii Generale de Afaceri.
Orice Client nou va primi un exemplar al prezentelor Conditii Generale de Afaceri, in vigoare la data inregistrarii Clientului in evidentele Institutiei de Plata.
Prezentele Conditii Generale de Afaceri, impreuna cu „Cererea de deschidere cont” semnata de ambele parti, si “Lista de Tarife si Comisioane” constituie “Contractul cadru” care guverneaza relatiile dintre parti creand drepturi si obligatii reciproce si reglementand operatiunile de plati si functionare a conturilor.
“Contractul cadru” este incheiat in limba romana. Orice comunicare intre Institutia de Plata si Client, pe parcursul derularii relatiei contractuale, se va efectua in limba romana.
In orice moment in timpul relatiei contractuale, Clientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la cerere, informatii cu privire la prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri, precum si informatii si conditii specifice serviciilor oferite de Institutia de Plata.
Institutia de Plata are dreptul sa modifice periodic, sau in tot timpul anului prezentele Conditii Generale de Afaceri, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, economica sau legala o impun. Clientul va fi informat despre modificarile aduse Conditiilor Generale de Afaceri prin e-mail, afisarea pe site-ul sau la ghiseele Institutiei de Plata fiind valabile incepand cu cea de a 5 a zi lucratoare de la data primirii/afisarii lor.

II. DEFINITII

1. Smith&Smith S.R.L - persoana juridica romana, institutie de plata specializata in prestarea unor servicii de plata cu titlu profesional pe teritoriul Romaniei, al Uniunii Europene si al Spatiului Economic European. In acest sens SMITH&SMITH efectueaza operatiuni de remitere de bani, (operatiune ce include serviciul de plata la domiciliu si operatiunile efectuate prin intermediul smart kiosk), deschidere de conturi de plati si transfer credit. ;
2. Platitor – persoana fizica sau juridica care da un Ordin de Plata;
3. Beneficiar – destinatar ( persoana fizica sau juridica) preconizat al fondurilor care au facut obiectul unei operatiuni de plata;
4. Utilizator al serviciilor de plata- persoana care foloseste un serviciu de plata in calitate de platitor, de beneficiar al platii sau in ambele calitati;
5. Referinta Platii - combinatie de caractere numerice sau alfanumerice comunicata clientului de catre Institutia de Plata in scopul identificarii operatiunii de plata;
6. Transfer on-line – reprezinta serviciul de transfer de bani din contul bancar/sau de pe cardul platitorului, in contul Smith&Smith, prin intermediul platformei on-line Smith&Smith ;


III. TRANSFER DE BANI ON-LINE

Acest serviciu poate fi utilizat de catre orice persoana fizica, peste 18 ani, ce detine un cont deschis la o Institutie dintr-o tara agreata, respectiv tara nu este supusa sanctiunilor internationale, nu se afla pe lista FATF sau a oricarei organizatii/ autoritate abilitata, ca tara cu risc crescut de terorism.
Platitorul se inregistreaza si isi creeaza cont pe platforma on-line Smith&Smith si va ordona un transfer din contul/cardul sau personal detinut la o institutie financiara in contul bancar Smith&Smith indicat pe platforma. Transferurile ordonate prin intermediul unui card bancar sunt acceptate pentru efectuarea tranzactiilor ordonate doar daca acestea sunt inrolate 3D Secure.
Suma maxima transferata per o tranzactie este de 500 de euro sau 2500 lei suma la care se adauga comisionul datorat catre Smith&Smith. Suma minima transmisa este de min 1 euro sau min 1 leu per tranzactie. Fiecare client inregistrat in platforma on line Smith&Smith poate efectua un singur transfer pe zi. Fiecare beneficiar al unui transfer on–line poate primi o singura tranzactie pe zi.
Fiecare client inregistrat pe platforma on-line Smith&Smith poate efectua tranzactii in cuantum de maxim 2.500 euro sau 11. 500 lei pe luna si maxim 20.000 euro sau 92.000 lei pe an.
Fiecare client inregistrat pe platforma on-line Smith&Smith poate efectua maxim 3 incercari pe zi cu acelasi card, poate incerca utilizarea a maxim 3 carduri diferite pe zi si poate utiliza maxim 4 carduri diferite intr-o luna.
Transferul ordonat se poate finaliza astfel : in numerar la punctele de lucru Smith&Smith sau Agentii Smith, prin remiterea sumei de bani la domiciliul Beneficiarului ( serviciul H.D.) sau prin transfer bancar in contul Beneficiarului persoana fizica sau juridica deschis la o institutie abilitata ( transfer ce poate reprezenta si plata unor utilitati). Smith&smith nu are obligatia sa verifice numarul de cont al beneficiarului indicat de Client in ordinul de plata.
Operatiune de inregistrare a clientului pe platforma on-line are ca scop identificarea clientilor (platitorilor), acceptarea instructiunilor de plata de la acestia, obtinerea de informatii despre beneficiar, dar si furnizarea de catre Smith&Smith a CUI-ului ( codul unic de identificare a tranzactiei) pentru tranzactia ordonata de platitor.
Acest CUI care va identifica unic tranzactia de la initierea ei de catre Platitor pana la plata catre Beneficiar.
Se vor furniza Platitorului toate detaliile necesare pentru efectuarea platii in contul Smith&Smith, respectiv numarul de cont in format IBAN, codul SWIFT al bancii, adresa Smith&Smith si tara ( Romania).
Biroul Call Center constituie interfata pentru clientii fara acces la internet si Smith&Smith pentru furnizarea informatiilor necesare inregistrarii si efectuarii platilor.
Inregistrarea in baza de date a Smith&Smith si obtinerea CUI-ului aferent tranzactiei nu presupune initierea unei tranzactii si nici nu genereaza vreo obligatie intre parti (client platitor si Smith&Smith).
CUI-ul aferent acestei tranzactii este valabil numai dupa creditarea contului bancar al Smith&Smith si validarea platii initiate de Platitor, respectiv receptionarea in contul Smith & Smith a sumei ordonate pe platforma on-line.
Dupa inregistrarea clientului, obtinerea detaliilor de plata si a CUI-ului aferent tranzactiei, clientul va primi prin SMS sau e-mail cu sumarul detaliilor de plata in vederea initierii unei tranzactii din contul lui personal deschis la o institutie de credit, in contul Smith & Smith.
In contul Smith&Smith se vor transmite fondurie necesare transferului ordonat cat si comisionul aferent acestei operatiuni. Fondurile transferului trebuie sa fie receptionate in contul Smith&Smith in decurs de maxim 5 zile lucratoare de la initierea tranzactiei.
In cazul in care suma nu este receptionata in contul Smith&Smith transferul se considera anulat.
In cazul in care suma receptionata este mai mica decat suma inregistrata pe platforma on-line, Smith&Smith va indeplini ordinul de plata in limita sumei receptionate diminuate cu comisionul aferent acestui serviciu.
Pentru situatia in care beneficiarul nu se prezinta la ghiseu in termen de 7 zile sa ridice tranzactia, aceasta va fi returnata platitorului.Termenul de 7 zile incepe sa curga din momentul in care banii sunt la dispozitia beneficiarului.
In cazul in care sunt necesare, Institutia va efectua verificari suplimentare impuse de legislatia in vigoare privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, caz in care termenele de executare de prelungesc pana la finalizarea verificarilor impuse de lege.
Atunci cand Clientul da instructiuni institutiei prin telefon, email sau in alt mod, in conformitate cu procedurile sale de securitate, va incerca sa verifice, printre altele, identitatea Clientului si acuratetea informatiei transmise. Scopul procedurilor de securitate nu include verificarea sursei instructiunilor sau detectarea de erori existente in intructiunile sau in datele furnizate de Client.
Consecintele utilizarii necorespunzatoare a formularelor, a mijloacelor de comunicare sau de transfer de date vor fi in sarcina si pe riscul Clientului.

Smith&Smith isi rezerva dreptul de a solicita platitorului orice document suplimentar considerat util pentru indeplinirea tranzactiei. In situatia in care acesta nu trimite documentul solicitat in maxim 24 de ore de la solicitare, tranzactia nu va fi procesata si ordinul se considera anulat.
Smith&Smith este îndreptatita, în mod unilateral si fara o notificare prealabila, sa închida orice cont al Clientului în cazul în care detine informatii sau are suspiciuni ca modul de utilizare de catre Client a contului sau a sumelor transferate de catre acesta ar avea legatura cu activitati în afara legii.
Smith&Smith are dreptul sa refuze executarea oricaror instructiuni in conditiile in care acestea contravin politicilor sale interne, incluzand dar nelimitandu-se la procedurile interne sau/ si a standardelor nationale pe care aceasta le respecta, a legii, a unui ordin emis de catre o autoritate relevanta, institutiei neputindu-i-se imputa niciun fel de prejudicii suferite de Client ca urmare a neexecutarii ordinelor.

Gasiti aici Conditiile Generale De Afaceri complete.

IV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


CLIENTUL ia la cunostinta si este de acord ca Smith&Smith, este inregistrata sub nr. 732 in Registrul Generalde evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal , sa prelucreze datele cu caracter personal ale acestuia, inclusiv date de geolocalizare pentru tranzactiile initiate on-line, avand in vedere ca prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiei legale si contractuale referitoare la tranzactia efectuata, in conditiile dispuse de platitor.
In cadrul punctelor de lucru, inclusiv in cadrul smart kiosk -ului sunt instalate camere de supraveghere video, care surprind imaginea clientului , iar imaginile sunt stocate conform prevederilor legale, Smith &Smith este inregistrat sub nr. 26378 in Registrul de evidenta a prelucratorilor de date cu caracter personal, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de monitorizare /securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private.
Prin semnarea oricarui formular (Ordin de Plata sau Confirmare de Primire, etc), si acceptarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, CLIENTUL declara ca isi exprima consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca datele cu caracter personal precum si alte informatii furnizate de acesta, sa intre in baza de date a Smith&Smith si a partenerilor acestuia, pentru a fi prelucrate si utilizate de acestia in activitati si scopuri legate de finalizarea serviciilor de transfer de bani si marketing, de promovare a noilor oferte, produse si servicii, in conformitate cu legislatia in vigoare. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC SMITH&SMITH S.R.L, Bucuresti, str.George Georgescu nr.10, sector 4, cod postal 040131, clientii isi pot exercita, in mod gratuit urmatoarele drepturi:

Orice persoana in calitate de client ia la cunostinta ca, Smith&Smith, pentru indeplinirea serviciului de transfer de bani, este indreptatit sa solicite actul de identitate, sa inregistreze datele din actul de identitate prezentat, alaturi de alte informatii cerute de lege si anume: cetatenie, rezidenta, numar de telefon, adresa de email si sa prelucreze datele cu caracter personal ale acestuia, având în vedere ca prelucrarea este necesara pentru indeplinirea obligatiei legale si contractuale referitoare la tranzactia efectuata, în conditiile dispuse de platitor.

Pentru a executa tranzactiile clientilor si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin, Smith&Smith primeste/transmite datele personale ale clientilor de la/ catre alte institutii financiar-bancare, prestatori de servicii de plata, Agentilor Smith&Smith, autoritati publice, organe judiciare, din Romania sau din afara ei.
Smith&Smith acorda o mare importanta protectiei Datelor Personale si s-a angajat sa protejeze toate datele personale ale clientilor pe care le prelucreaza si, prin urmare, a implementat politici si proceduri menite sa asigure un nivel de protectie ridicat al acestora.
Pe intreaga durata a derularii relatiei de afaceri, Smith&Smith se angajeaza sa monitorizeze periodic stadiul si nivelul de protectie a Datelor Personale si sa aplice cele mai bune practici relevante pentru imbunatatirea masurilor tehnice si organizatorice instituite in vederea asigurarii unui nivel de protectie corespunzator riscurilor asociate, si va depune toate diligentele pentru imbunatatirea masurilor tehnice si organizatorice existente.
Datele personale ale clientilor sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile prevazute in legislatia cu privire la cunoasterea clientelei si prevenirea si combaterea spalarii banilor.
In cadrul punctelor de lucru, inclusiv in cadrul smart kiosk -ului sunt instalate camere de supraveghere video, care surprind imaginea clientului , iar imaginile sunt stocate conform prevederilor legale, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de monitorizare /securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private.
Prin semnarea oricarui formular (Ordin de Plata , Confirmare de Primire, cerere deschidere cont de plati, etc), si acceptarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, CLIENTUL declara ca a luat la cunostinta ca datele sale cu caracter personal, furnizate de el, sunt prelucrate de Smith&Smith si transferate în strainatate, dupa caz , în statele în care/din care trimite /primeste transferul de bani, precum si catre autoritatile competente, pentru indeplinirea obligatiilor sale legale în conformitate cu legislatia în vigoare.
In baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa SC SMITH&SMITH S.R.L sau in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor : Bucuresti, str. George Georgescu nr.10 – intrare prin Justitiei 54, sector 4, cod postal 040131, adresa de email : protectiadatelor@smith-smith.ro, telefon 0759.034.844, clientii pot trimite orice cerere pentru furnizarea de date cu caracter personal sau isi pot exercita, în mod gratuit urmatoarele drepturi:
1. dreptul la informarea de orice natura cu privire la datele personale;
2. dreptul de acces la date ;
3. dreptul de interventie asupra datelor;
4. dreptul de opozitie si exceptiile la dreptul de opozitie;
5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
6. dreptul de a se adresa justitiei.
7. a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere
8. dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – se poate obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

Clientii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu Conditiile Generale de Afaceri si au primit informatiile cerute de prevederile din Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Formularele, mijloacele de comunicare si de transfer de date pe care Institutia le-a pus la dispozitia Clientului trebuie pastrate si folosite de Client cu maxima diligenta.
Clientul accepta prin prezentele Conditii Generale de Afaceri ca Smith&Smith poate stoca convorbirile ( inclusiv email-urile) cu acesta. Inregistrarile / stocarile vor fi utilizate ca mijloc de proba exclusiv in caz de dispute legate de executarea conforma de catre Smith&Smith a instructiunilor Clientului.

CONFIDENTIALITATEA

1. Relatiile între SMITH&SMITH si Clienti au la baza încrederea reciproca si respectarea confidentialitatii informatiilor.
2. Numele clientilor SMITH&SMITH precum si operatiunile efectuate constituie secrete profesionale, dezvaluirea acestora efectuându-se numai în cadrul unor proceduri judiciare sau la solicitarea persoanelor autorizate de lege.
3. Informatiile se furnizeaza numai clientilor SMITH&SMITH, daca solicitantul îsi demonstreaza interesul legitim pentru acestea si în cazul în care acesta figureaza în desfasuratorul zilnic al tranzactiilor.
4. Informatia consta în date financiare ale tranzactiei si comentarii generale referitoare la datele CLIENTULUI.
5. CLIENTUL autorizeaza SMITH&SMITH sa transfere si sa comunice orice fel de informatii referitoare la CLIENT catre si între punctele sale de lucru, agentilor si partenerilor contractuali aflati pe intregul circuit al sumei, pentru folosire confidentiala, în legatura cu prestarea oricarui serviciu CLIENTULUI.
6. Institutia de Plata si Clientul vor depune toate diligentele necesare pentru mentinerea confidentialitatii asupra informatiilor obtinute unul despre celalalt în derularea relatiei Institutie – Client, cu respectarea, totusi, a prevederilor oricarei legi sau ordin al unei autoritati competente care permit/solicita dezvaluiri.
7. Institutia de Plata va pastra confidentialitatea, nu va dezvalui, publica sau divulga prin orice alt mod informatii privind conturile clientilor si operatiunilor dispuse de acestia, fara consimtamântul acestora.

Clauza confidentialitatii nu se va aplica daca:
• informatia este ceruta de o autoritate competenta în cadrul unei proceduri judiciare;
• Clientul autorizeaza Institutia de Plata sa dezvaluie informatiile;
• In orice alta situatie prevazuta de lege.
De asemenea, clauza confidentialitatii nu se va aplica:
· Imputernicitilor pe conturile titularului, în conformitate si în limita mandatului acordat;
· Curatorilor/tutorilor - pentru titularii pusi sub curatela, în conformitate cu prevederile Codului familiei;
· Mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre notarul public sau de instantele judecatoresti numai pentru soldul existent la data decesului si pentru eventualele operatiuni efectuate ulterior.

Clientul autorizeaza in mod expres Institutia sa retina copii ale cartilor de identitate sau ale altor documente de identificare in scopul initierii sau derularii relatiei de afaceri cu Institutia.

Informare

Conditiile Generale de Afaceri vor fi aduse la cunostinta clientilor prin prezentarea acestora la fiecare sucursala Smith&Smith si pe site-ul www.smith.com.ro. Apelarea de catre clienti la serviciile Smith&Smith inseamna agreearea de catre acestia a Conditiilor Generale de Afaceri care au valoarea unui contract de adeziune.
SMITH&SMITH S.R.L., este persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Justitiei, nr.54, sector 4, Bucuresti, Romania, avand nr. De ordine in Registrul Comertului J40/10054/1999, Cod Unic de inregistrare 12402419, inscrisa in Registrul Instutiilor de Plata sub nr. IP-RO-006/28.04.2011. Operator prelucrare date cu caracter personal inregistrat sub nr.732. la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Telefon: +(40) 21 335.88.00; Fax: +(40)21 335.61.51; E-mail: office@smith-smith.ro; Pagina web: www.smith.com.ro

Data intrare in vigoare: 21.05.2018.